آگهی دعوت از صاحبان سهام شرکت افرانت (سهامی عام) (نوبت دوم) به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

آگهی دعوت از صاحبان سهام شرکت افرانت (سهامی عام) (نوبت دوم) به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

اخبار بورس

۱۳۹۸-۰۳-۰۷

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت افرانت (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آن‌ها دعوت به عمل می‌آید، با توجه به عدم حضور و حد نصاب مقرر در ماده ۸۷ قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و عدم رسمیت جلسه نوبت اول (مورخ ۹۸/۰۲/۱۵)، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم که راس ساعت ۹ صبح مورخ ۹۸/۰۳/۱۲ در محل سالن شهید قندی واقع در خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه قصر ورودی شماره ۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

– استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

– استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

– تصویب صورت‌های مالی اعم از ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، سود و زیان و جریان وجوه نقد منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

– اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود

– انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای یک سال و تعیین حق الزحمه وی

– انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت

– تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته‌های شرکت

– انتخاب اعضای هیات مدیره

– سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

هیات مدیره شرکت افرانت (سهامی عام)