فراخوان همکاری با تولید‌کنندگان و پیمانکاران داخلی  (چهارماهه سوم سال  ۱۳۹۸)

فراخوان همکاری با تولید‌کنندگان و پیمانکاران داخلی (چهارماهه سوم سال ۱۳۹۸)

همکاری با ما

۱۳۹۸-۰۸-۰۴

  شرکت افرانت در نظر دارد در راستای حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارت‌های داخل کشور (مطابق با آئین‌نامه اجرایی مصوبه 163 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، اقدام به شناسایی پیمانکاران و تأمین‌کنندگان واجد شرایط داخلی و برطرف سازی نیازهای تجهیزاتی و خدماتی خود در سال جاری نماید. همچنین در راستای سیاست‌های کلی رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی، از تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و پیمانکاران واجد شرایط در حوزه‌های زیر، دعوت به همکاری به عمل می‌آید. شرکت­‌ها، تولیدکنندگان و پیمانکارانی که تمایل دارند در این زمینه با شرکت افرانت همکاری داشته باشند، حداکثر می‌بایست تا تاریخ 15 آبان 98 از طریق فرم زیر مدارک و سوابق موردنیاز را ارسال نمایند. "فرم درخواست همکاری تأمین‌کنندگان و پیمانکاران داخلی" ·         تأمین‌کنندگان ملزم به ارائه نمونه کالا جهت اخذ تأییدیه فنی می‌باشند. ·         تأمین‌کنندگان…
ادامه خبر
آگهی فراخوان همکاری با تولید‌کنندگان و پیمانکاران داخلی (شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷)

آگهی فراخوان همکاری با تولید‌کنندگان و پیمانکاران داخلی (شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷)

همکاری با ما

۱۳۹۷-۰۶-۲۱

شرکت افرانت در نظر دارد در راستای حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارت‌های داخل کشور (مطابق با آئین‌نامه اجرایی مصوبه 163 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، شناسایی پیمانکاران و تامین‌کنندگان واجد شرایط داخلی و برطرف‌سازی نیازهای تجهیزاتی و خدماتی خود در سال جاری و همچنین در راستای سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، از تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و پیمانکاران واجد شرایط در حوزه‌های زیر، دعوت به همکاری به عمل آورد.شرکت­‌ها، تولیدکنندگان و پیمانکارانی که تمایل دارند در این زمینه با افرانت همکاری داشته باشند، حداکثر می‌بایستی تا تاریخ 30 آذر ۹۷ از طریق لینک‌ زیر مدارک و سوابق مورد نیاز را برای افرانت ارسال نمایند. "فرم درخواست همکاری تامین‌کنندگان و پیمانکاران داخلی" تامین‌کنندگان ملزم به ارائه نمونه کالا جهت اخذ تاییدیه فنی  می‌باشند.تامین‌کنندگان می‌بایست نسبت…
ادامه خبر
آگهی فراخوان همکاری با تولید‌کنندگان و پیمانکاران داخلی (شش ماهه اول سال ۱۳۹۷)

آگهی فراخوان همکاری با تولید‌کنندگان و پیمانکاران داخلی (شش ماهه اول سال ۱۳۹۷)

همکاری با ما

۱۳۹۷-۰۲-۰۱

شرکت افرانت در نظر دارد در راستای حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارت‌های داخل کشور (مطابق با آئین‌نامه اجرایی مصوبه 163 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، شناسایی پیمانکاران و تامین‌کنندگان واجد شرایط داخلی و برطرف‌سازی نیازهای تجهیزاتی و خدماتی خود در سال جاری و همچنین در راستای سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، از تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و پیمانکاران واجد شرایط در حوزه‌های زیر، دعوت به همکاری به عمل آورد. شرکت­‌ها، تولیدکنندگان و پیمانکارانی که تمایل دارند در این زمینه با افرانت همکاری داشته باشند، حداکثر می‌بایستی تا تاریخ 31 تیر ۹۷ از طریق لینک‌ زیر مدارک و سوابق مورد نیاز را برای افرانت ارسال نمایند. "فرم درخواست همکاری تامین‌کنندگان و پیمانکاران داخلی" تامین‌کنندگان ملزم به ارائه نمونه کالا جهت اخذ تاییدیه فنی می‌باشند. تامین‌کنندگان می‌بایست نسبت…
ادامه خبر